Arhiv - stara oznanila in stari mašni nameni

 

SOB. pred 31. ned. m. letom 

29. 10.  2022

19h: + Pavla Gorišek, obl., in Slavko G., Neža Korošec

++ starši Jerič, Režun in Marija Černe

+Ivan Poznajelšek, obl., in njegovi starši

VSI SVETI

1. 11.  2022

14h: sv. maša za pokojne, molitve za pokojne in blagoslov grobov

 

VERNE DUŠE (SPOMIN VERNIH RAJNIH)

2. 11. 2022

 

 

10h: za duše v vicah

SOB. pred ZAHVALNO NEDELJO (32. ned. m. letom) 

5. 11.  2022

 

18h: + Franc, Franci Bregar in ++ Cesarjevi

+ Vojko Hribar in Zorka, obl., in Hribarjevi

++ Prlogarjevi in Maks Vozelj

 

SREDA 

 9. 11.  2022

17h: + Dragica Lovše, 7. dan

SOB. pred 33. ned. m. letom 

12. 11.  2022

18h: ++ Plenškovi

++Rebolj iz Kostrevnice in Juvan iz Jablane

 

SOB. pred 28. ned. m. l.

 8. 10. 2022

19h: + Marija Razpotnik, obl. in ++Hostarjevi

SOBOTA

15. 10.  2022

dop. 9h: + Jože Udovč

zvečer ne bo sv. maše !!!

 

NED. 29. ned. m. l.

16. 10.  2022

 

14h: + Janez Kovačič in Jože

sledi češčenje Svetega Rešnjega Telesa do 16:30

SOB. pred MISIJONSKO NEDELJO

22. 10.  2022

 

19h: + Tone Trebušak, 1. obl.

 

SOB. pred 31. ned. m. letom 

29. 10.  2022

19h: + Pavla Gorišek, obl., in Slavko G., Neža Korošec

++ starši Jerič, Režun in Marija Černe

+Ivan Poznajelšek, obl., in njegovi starši

VSI SVETI

1. 11. 2022

14h: sv. maša

1. 11. - VSI SVETI: na praznik Vseh svetih bo sv. maša na Sveti Gori ob 14h. Po maši bo molitev očenašev za pokojne (še v cerkvi) in blagoslov grobov (na pokopališču).

2. 11. - VERNE DUŠE: sv. maša bo ob 10h dopoldne. (Ponovno bomo molili očenaše za pokojne.)

OBVESTILO: V soboto, 15. oktobra 2022, na Sveti Gori ne bo večerne svete maše, ker je glavni letni romarski shod v Kisovcu (Lahko pridete v Kisovec - sv. maša že ob 18h.). V "vikendu" 15. - 16. 10. bo nedeljska sv. maša v nedeljo, 16. oktobra, ob 14h, ker bo v nedeljo popoldne češčenje Svetega Rešnjega Telesa. Po sv. maši bo najprej kratko povabilo k češčenju Device Marije. Sledilo bo češčenje Svetega Rešnjega Telesa. V češčenju bomo vztrajali vsaj do 16:30.

SREDA,

7. 9. 2022

17h: + Andrej Jurjevec

MARIJINO ROJSTVO

8. 9. 2022

10h: sv. maša

(zvečer ne bo sv. maše)

 

SOB. pred 24. ned. m. l.

10. 9.  2022

 

19h: + Marjan Podbregar, obl.

za zdravje

SOB. pred 25. ned. m. l.

17. 9.  2022

 

 19h: ++ starši Matija in Kristina Gomilar in brat Alojz 

 

SOB. pred 26. ned. m. letom 

24. 9.  2022

19h: ++ Skvikovi in Ivana Kukavica

+ Anton Jerman

SOB. pred rožnovensko nedeljo 

1. 10.  2022

19h: ++ starši Zupančič, obl.

++Romanovi

NA MALI ŠMAREN (8. 9. 2022) bo sv. maša na Zasavski Sveti Gori samo  ob 10h dopoldne. Večerne maše ne bo.

SOB. pred 20. ned. m. l.

13. 8. 2022

19h: + Anton Trebušak

NED.

14. 8. 2022

ne bo sv. maše

na Sveti Gori

 

VELIKI ŠMAREN

15. 8.

10h: za farane

++ Ivan in Ivanka Rebolj in Juvanovi iz Jablane

 

SOB. pred 21. ned. m. l.

20. 8.

 9h: + Jože Udovč, 30. dan

19h: + Robert Koklič

 

SOB. pred 22. ned. m. l.

27. 8.

19h: v dober namen

SOB. pred 23. ned. m. l.

 3. 9.

2022

19h: + Branko Juvan

 

SOB. pred 15. ned. n. l.

9. 7. 2022

18h: + Andrej Jurjevec, 7. dan

19h: + Marija Kovačič roj. Strmljan

+ Metka Lužar

SOB. pred 16. ned. n. l.

16. 7. 2022

19h: ++ Šerganovi

+ Anton Trebušak

 

SOB. pred 17. ned. n. l.

23. 7.

  9h: + Jože Udovč, 7. dan

19h: + Jana Češek in Matjaž Žibert

za srečno vožnjo

 

SOB. pred 18. ned. n. l.

30. 7.

19h: + Ivan Poznajelšek in nj. starši

+ Marjan Cirar, obl. in vsi ++ Peterlinovi

PON.

1. 8.

18h:+ Andrej Jurjevec, 30. dan

SOB. pred 19. ned. n. l.

6. 8.

2022

19h: sv. maša

 

ŽEGNANJE V TIRNI bo v nedeljo, 12. junija. Sv. maša bo ob 14. uri.

ŽEGNANJE V GOLČAH bo v nedeljo, 3. julija. Sv. maša bo ob 14. uri.

NED. SV. TROJICE

12. 6. 2022

TIRNA 14h :

      za sosesko

    + Darja Žibert, obl.

SREDA

15. 6.

18h: + Janez Juvan,

           7. dan

 

ČETRTEK

SV. REŠNJE TELO

16. 6.

10h: po namenu

SOB. pred 12. ned. n. l.

18. 6.

10h: + Franc in Angela Lovše

19h: + Ivan in Marija Strmljan

+Angela, 1. obl., in Lado Slapar

SOB. pred 13. ned. n. l.

25. 6.

19h: ++ Mešič, Mihelčič

+ Zorka Hribar in   ++ Hribarjevi

SOB. pred 14. ned. m.l. (JMS)

2. 7. 2022

19h: + Ivana Vozel, obl.

+ Marica Slabe

 

SOB. pred 6. vel. ned.

21. 5.

19h + Janez Vozelj in vsi ++Lambergarjevi

+ Janko Razpotnik, obl., in Hostarjevi

ČETRTEK

VNEBOHOD

26. 5.

10h: za ozdravitev

 

SOB. pred 7. vel. ned.

28. 5.

19h: za zdravje

+ Anica Šink

SOB. pred BINKOŠTMI

4. 6.

19h: + Ivica, Ivan Kovač; Franc Bregar in Franci

BINKOŠTNI

PON.

6. 6.

17h: za odvrnitev hude ure

SOB. pred ned. Sv. Trojice

11. 6.

19h: + Slavko in Terezija Izgoršek

ROMANJE NA SVETO PLANINO s prošnjo za odvrnitev hude ure je bilo v nedeljo, 15. maja 2022. Sv. maša tam je bila ob 14h.

 

SRE.,

27. 4.

18h: + Robert Koklič, 7. dan

SOBOTA

pred 3. vel. ned. 

30. 4.

19h: +Pavla Vozelj, ++Gričevski in Španovi

 

SOB. pred 4. vel. ned.

7. 5.

19h: +Žani in starši Strmljan

SOB. pred 5. vel. ned.

14. 5.

19h: +Albin Žibert, obl.

SRE.,

18. 5.

19h + Robert Koklič, 30. dan

SOB. pred 5. vel. ned.

21. 5.

19h + Janez Vozelj in vsi ++Lambergarjevi

+ Janko Razpotnik, obl., in Hostarjevi

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL NA VELIKO SOBOTO (16. 4. 2022):

Dobili se bomo pri kapelicah oz. v (pri) cerkvi:

 9:15 Rovišče

 9:30 Tirna

15:30 Zabava

16:00 kapelica nad Kostrevnico oz. Razpotjem

16:20 Ravensko znamenje

17:00 Golče

17:30 župnijska cerkev - Sveta Gora (v prihodnje tega blagoslova ne bo.)

Žal ne morem obiskati vseh vasi. Prednost imajo zaselki s cerkvami in kapelicami.

VELIKI ČETRTEK, VELIKI PETEK - ne bo bogoslužja na Sveti Gori, pojdite drugam ali spremljajte po Radiu Ognjišče.

VELIKA SOBOTA (16. 4. 2022):

Blagoslov velikonočnega ognja: 8h

Slovesna velikonočna vigilija: ob 19h (sv. maša, ki je nekoliko daljša in že praznujemo Jezusovo vstajenje)

VELIKA NOČ (17. 4. 2022):

Pokazala se je možnost, da bomo imeli sv. mašo na sam praznik ob 11h. Pri tej sv. maši je na začetku predvidena tudi velikonočna procesija. (Računajte, da bo kosilo bolj pozno...)

VELIKONOČNI PONEDELJEK (18. 4. 2022):

Sv. maša bo ob 18h. Popoldne ste povabljeni na romanje: pot luči ob vzponu na Sveto Goro. Začetek ob 15:30 - pri Ravenskem znamenju.

 

SOBOTA PRED CV. NED. 9. 4

19h: ++ starši Udovč

VELIKA SOBOTA 

16. 4.

 19h: za farane

 

VELIKA NOČ

17. 4.

11h: sv. maša:

        za farane

.VELIKON. PON.

(18. 4.)

18h: +Anton Trebušak

SOBOTA

23. 4.

19h ++Plenškovi

27. 4.

18h + Robert Koklič,

          7. dan

 

Sv. obhajilo ob sobotah zvečer: s to prakso smo prenehali, ko smo prešli iz marca v april 2022.

 

SOBOTA

26. 3.

18h: ++ Fani, Franc in Franci Ocepek iz Tirne (++ Trznarjevi)

SOBOTA

2. 4.

 19h: ++ Ludvik in Alojzija Baš

 

SREDA

6. 4.

19h: + Angela Slapar

SOBOTA PRED CV. NED. 9. 4.

19h: ++ starši Udovč

VELIKA SOBOTA 

16. 4.

 

19h: za farane

VELIKA NOČ (17. 4.)

11h: sv. maša: za farane

 

SPOVEDOVANJE PRED VELIKONOČNIMI PRAZNIKI bo na cvetno nedeljo, 10. aprila 2022, popoldne ob 16h, vendar brez sv. maše. Na razpolago bo tuj spovednik, predvidoma v spovednici. Če bo na soboto zvečer, v času redne sv. maše, močno deževalo ali snežilo, bomo blagoslov zelenja opravili tudi v času spovedovanja, torej na cvetno nedeljo popoldne ob 16h, vendar samo blagoslov, brez sv. maše.

BLAGOSLOV ZELENJA bo na soboto, 9. aprila, ob 19h, prav tako sv. maša cvetne nedelje. Če bo lepo vreme, bo blagoslov zunaj, sicer pa v cerkvi. Če bo v soboto močno deževalo, zelenje k blagoslovu lahko prinesete tudi na nedeljo, 10. 4., popoldne ob 16h, ko bo spovedovanje na Sveti Gori (ne bo pa sv. maše v nedeljo popolodne.).

GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI: (25. marec 2022): na ta praznik je papež Frančišek v Rimu posvetil Ukrajino in Rusijo Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Seveda smo se temu dejanju pridružili tudi s sv. mašo na Sveti Gori.

 

SOBOTA

26. 2.

18h: +Ivan Razpotnik obl. (Hostarjev)

SOBOTA 5. 3.

18h: + Anton Trebušak

SOBOTA

12. 3.

18h: ++ Dolinarjevi

SOBOTA

19. 3.

18h: ++starši Jerič in Režun

++starši in Ivan Poznajelšek

NEDELJA

izjemoma

20. 3.

15h: za žive Jožete in Jožice, Jožefe (za godovnjake...)

GOSPODOVO OZNANJENJE

25. 3.

10h: za mir v Ukrajini in na vsem svetu

 

SOBOTA

22. 1. 2022

18h  +Štefka in Leon Slapar

SREDA

26. 1. 2022

18h ++ starši Trdin in Rozinger, obl.

SOBOTA

29. 1. 2022

 18h + Cveta Borštnar

SOBOTA

5. 2.

(18h + Lado Šink, obl.)

 (žal odpovedano!)

SOBOTA

12. 2.

18h ++ Prašnikarjevi

 

SOBOTA

19. 2.

 

 18h + Branko Juvan, obl.

+ Lado Šink, obl.

TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON bo v Zagorju 26. in 27. februarja 2022 in 5. in 6. marca ob 19h - v cerkvi v Zagorju.

NOVO LETO (1. 1. 2022): sv. maša bo zvečer ob 18h. Od 17:30 do 17:45 bom v cerkvi delil sv. obhajilo tistim, ki ne boste prišli k sv. maši. Na Novo leto bo delitev obhajila izjemoma v cerkvi! (Ostale sobote bo obhajilo v kapeli in kasneje in krajši čas.)

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA (LMB): Skavti nam bodo pripeljali LMB v soboto, 18. decembra, k večerni sv. maši ob 18h. Plamen in sveče bo možno dobiti po sv. maši

VSI SVETI (1. 11.): sv. maša je predvidena ob 14. uri popoldne. Sledile bodo molitve z rajne in blagoslov grobov na pokopališču. Dogajanje v cerkvi lahko spremljate po zvočniku pred cerkvijo (za vstop v cerkev morate žal izpolnjevati pogoj PCT).

BOŽIČ

25. 12.

18h: za zdravje

SOB. 1. 1.

 18h: sv. maša

6. 1.

3 KRALJI

 

10h  sv. maša

SOB.

8. 1.

18h: ++Šemetovi

SREDA,

12. 1.

18h: + Anton Trebušak

SOB.

15. 1.

18h: + Jana Češek in Matjaž Žibert

 

SOBOTA

4. 12. 2021

18h  ++Franci-ta Bregar, Marija in Alojz

 

 +Ljudmila Razpotnik, obl.

BREZMADEŽNA

8. 12. 2021

 10h po namenu

SOBOTA

11. 12. 2021

18h ++ Prlogarjevi in Maks Vozelj

SOBOTA

18. 12. 2021

18h v dober namen

(pred sv. mašo izjemoma ne bo delitve sv. obhajila)

SV. VEČER

24. 12. 2021

 

 20h: ++starši Grošelj in Slapar

(sv. maša že "zasedena" -  )

 

VSI SVETI

1. 11.

14h sv. maša po namenu očenašev

SOBOTA

6. 11.

18h ++ družina Trdin in Petek

SOB.

13. 11.

 18h + Ivan in Ivanka Rebolj in Jože Juvan

+Zorka in Vojko Hribar (obl.)

SREDA

17. 11.

18h + Anton Trebušak, 30. dan

SOB.

20. 11.

18h ++ starši Jerič, Režun in Marija Černe

+Dani in Drago Razboršek in starši Judež

 

SOB.

27. 11.

18h ++Janez in Zofka Cirar z Brezovice

+Marinka Cirar iz Kotredeža

 

SRE.

1. 9.

 19h + Angela Slapar

SOB.

4. 9.

19h ++ Skvikovi, Ivana Kukavica

MALI ŠMAREN

8. 9.

10+Janez Podbregar, obl.

19h  za zdravje

SOB., 11. 9.

19h + Marjan Podbregar in ++Prašnikarjevi

SOB. 18. 9.

19h za zdravje in v dober namen

SOB.

25. 9.

19h + Rozalija Gošte

++Vežniški in Brenovi

MARIJINO VNEBOVZETJE (15. 8. 2021): Na veliki šmaren bo sv. maša na prostem ob 10. uri. Za sv. maše na prostem velja, da morate vzdrževati razdaljo 1,5 metra. V kolikor ne morete zagotoviti toliko medsebojne razdalje, je maska obvezna tudi zunaj. Obnovili bomo posvetitev našega slovenskega naroda Nebeški Materi Mariji. Avte pustite čim niže, ob cesti. (Boga in Marijo prosim za lepo vreme.) Ker bo na Veliki šmaren dopoldne slovesna sv. maša, bo redna sv. maša na soboto, 14. 8., zvečer odpadla.

 

VEROUK: soboto, 5. junija 2021, bo še zadnjič v tem pastoralnem letu verouk v živo na Sveti Gori, in sicer ob 18. uri. Otroci naj imajo s seboj masko! Mlajša skupina bo v kapeli, starejša pa v cerkvi. Upoštevajte, da sta cerkev in kapela še hladni. (Žal otroci za zdaj večinoma ne bodo mogli ostati pri sv. maši.)

MLADINSKI FESTIVAL (2. - 8. maj 2021):

vstop preko strani: https://som-ms.si

reklama: https://www.youtube.com/watch?v=qeLycj27ny

SVETO OBHAJILO:

Na Veliko noč 2021 bom delil sv. obhajilo od 16h do 16:30.

STARI MAŠNI NAMENI:

 

 

SOB.

2. 1. 2021

 + Ivan Strmljan in vsi ++Šemetovi

SOB.

9. 1.

++ Prlogarjevi (iz Mlinš) in Maks Vozelj

SRE.

13. 1.

+ Ivan Poznajelšek

SOB., 16.1.

+ Jana Češek in Matjaž Žibert

SOB. 23. 1.

+ Branko Juvan

SOB.

30. 1.

+Jože in Slavka Rožanc

Sv. obhajilo bom delil tudi na velikonočni ponedeljek, 5. aprila 2021, od 11h do 11:30.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL (IN OGNJA) bo na Veliko soboto, 3. aprila 2021, v prenosu po ETV ob 9:30, sledila bo duhovna misel.

TRADICIONALNI "OBLATI": Upokojeni župnik Maks in njegova gospodinja Marija nadaljujeta s tradicijo, da sta za farane pripravila oblate ob veliki soboti. Dobili jih boste lahko v župnišču na Sveti Gori. Seveda je primerno, da se ju spomnite s kakim darom, pa tudi z molitvijo.

GENERALNO ČIŠČENJE cerkve in kapele je bilo v soboto, 27. februarja 2021. Iskreno se zahvaljujem za sodelovanje. Skupaj se je zbrala čudovita ekipa (ki časom primerno ni bila prevelika.) HVALA!

CVETNA NEDELJA 2021: To pomeni, da bo blagoslov zelenja v soboto, 27. 3., ob 17h pred cerkvijo na Sveti Gori, če bo le dopuščalo vreme. Ohranjajte medsebojno razdaljo! K sv. maši v cerkev žal ne boste mogli iti, ker je cerkev že polno zasedena.

TRIKRALJEVSKA AKCIJA:  kolednike si lahko ogledate na povezavi: http://www.missio.si/trikraljevska-akcija-2020-21 Na tej strani je pravzaprav več stvari v povezavi s to akcijo. Zlasti vam priporočam youtubov posnetek koledovanja.

Še en nekoliko drugačen posnetek o namenu koledovanja in o kolednikih nekoliko drugače pa nam je bil poslan iz župnije Čemšenik: https://youtu.be/XEekmBCQ5Yw 

BOŽIČNICA: moderno božičnico, ki so jo s pomočjo sodobnih sredstev pripravili mladi iz skupine Rozalinda leta 2020, si lahko ogledate tukaj: https://youtu.be/qN6kBtVi9EI

MIKLAVŽEV PRIHOD 2020:  https://youtu.be/wr7XBxhVHuE

SVETO OBHAJILO NA SV. GORI: sv. obhajilo bom na Sveti Gori delil na praznik sv. Štefana popoldne - v soboto, 26. decembra 2020, med 16. in 17. uro, ter med 17:45 in 18:30 uro. Takrat bo možno priti v cerkev k tihi molivi in sv. obhajilu. Prijave niso potrebne, bodite pa pripravljeni, da bo morda treba malo počakati pred cerkvijo. Res, upoštevajmo ukrepe (maska, medsebojna razdalja...). In tudi molimo za konec pandemije.

DOKUMENTARNI FILM O KUREŠČKU IN O MARIJI: Studio Siposh, ki nas je že nekajkrat razveselil z dobrimi dokumentarnimi filmi zlasti o slovenskih svetniških osebnostih, nas vabi na ogled filma o Kraljici miru in o Kureščku po spletu. (Premierni ogled je že bil.) Ponovni ogled bo možen na praznik Sv. Treh kraljev, 6. januarja, ob 20h na povezavi: https://www.kraljicamiru.si

Informacije tudi na: https://www.youtube.com/siposh

NEDELJA KARITAS: Ob nedelji karitas (29. 11.) lahko nakažete svoj dar na:

Škofijska karitas Ljubljana

TRR: SI56 0214 0008 9842 562

Sklic: SI00 216

Namen: Stiska

Koda: CHAR

Naslov: Škofijska karitas Ljubljana

Poljanska 2

1000 Ljubljana

BLAGOSLOV GROBOV 2020 na povezavi: https://youtu.be/5RqoczZqc_k

MOLITVE ZA RAJNE 2020 - 1.del - na povezavi: https://youtu.be/5NAUfoqMu4s

(MOLITEV ZA RAJNE 2020 - 2. del oz. dodatek:) https://youtu.be/xb9t5ImlA7g

VEROUK poteka ob sobotah ob 18:15. Verouka ni na soboto po trinajstem v mesecu.

STARA OZNANILA:

PREMIERA FILMA O FRANCU KSAVERJU MEŠKU:

Studio Siposh, ki je pripravil že dokumentarni film o bl. Alojziju Grozdetu, vabi na premierni ogled filma o duhovniku in pisatelju Francu Ksaverju Mešku. Premiera bo nocoj (nedelja, 25. oktobra) ob 20h po spletu.

http://www.ksaver.si

https://katoliska-cerkev.si/premiera-filma-tihi-veceri-od-doma

Pravilo do 15. 10.: s seboj v cerkev k nedeljski maši prinesite listek z napisano telefonsko številko (lahko tudi stacionarno), brez imena in priimka in brez naslova. Dali ga boste predvidoma v pušco po sv. maši ali v nabiralnik...

Glede mask v cerkvi: V cerkvi je spet treba nositi maske! To velja tudi ob delavnikih. Sicer pa se trudimo ohranjati 1,5 metra medsebojne razdalje, to se pravi, če le mogoče, vsako drugo klop pustimo prazno.  Razkuževanje rok pred vstopom v cerkev je še vedno obvezno.

 

Sv. maša na Mali šmaren bo izjemoma dvakrat: ob 10. uri in ob 17. uri.

Tradicionalno romanje na Sveto Planino za odvrnitev hude ure bo v nedeljo, 7. junija. Sv. maša tam bo ob 14h. Vabljeni v lastni režiji!

Žegnanje v Tirni bo v nedeljo, 14. junija, ob 14h.

Žegnanje v Golčah bo v nedeljo, 28. junija, ob 14h.

VEROUK JUNIJA: Junija bomo verouk imeli v soboto, 20. junija ob 18h. Takrat bomo skušali zaključiti letošnji verouk, prinesite zvezke. Starejša skupina naj se nauči 7 zakramentov, mlajša pa Sveti angel.

PRAVILA ZA MESEC MAJ 2020: Na Sveti Gori bomo ponovno odprli cerkvena vrata v sredo, 6. maja, ko bo sv. maša ob 18h. Verniki boste od takrat naprej lahko hodili k sv. maši ob sobotah ob 19h pod sledečimi pogoji:

- obvezno boste morali imeti masko (razen med obhajilom, ko jo imate v roki, ali na bradi ali za ušesom)

- obvezno razkuževanje rok ob vstopu

- medsebojna razdalja 1,5 m (izjema člani iste družine oz. gospodinjstva)

- vsako drugo klop boste morali pustiti prazno in še to lahko pride večinoma samo po eden v klop

- v svetogorsko cerkev bo na ta način lahko vstopilo 25 do 30 ljudi (po zaslugi družin najbrž nekaj več)

- ko bo cerkev dovolj napolnjena, se lahko zgodi, da boste morali nekateri ostati zunaj, vendar se ne zadržujte pri cerkvi, pač pa se razkropite po cerkvenem hribu ali odidite domov

- pravzaprav svetujem, da nekaj časa še čimbolj ostajate doma in spremljate bogoslužje od doma (Radio Ognjišče, TV), sploh starejši, in molite doma

- če se bo uzkazalo za potrebno, bomo v maju uvedli delavniške maše ob sredah popoldne. (Škofje določajo, da delavniška sv. maša v tem obdobju velja za nedeljsko sv. mašo.)

( - po natančnem prebiranju navodil bi pravzaprav lahko sv. mašo obhajali tudi zunaj)

STARO:

POSNETEK NEDELJSKE SV. MAŠE - SOBOTA, 25. APRILA 2020 je na povezavi: https://youtu.be/5vBgr7Piemk

POSNETEK SV. MAŠE 2. VELIKONOČNE NEDELJE z dne 18. 4. 2020 je na povezavi: https://youtu.be/bi_nH6m214I

POSNETEK SV. MAŠE NA VELIKONOČNI PONEDELJEK NA SVETI GORI (13. 4. 2020) je dosegljiv na tej povezavi: https://youtu.be/CF4Edqcan48

Na cvetno nedeljo žal nisem snemal sv. maše, na veliko soboto pa ni bilo maše v svetogorski cerkvi.

POSNETEK SV. MAŠE 5. postne nedelje z dne 28. 5. je dosegljiv na povezavi:

https://youtu.be/5nmrYLs2uSU

(Nekateri strokovnjaki sicer pravijo, da sv. maša ni veljavna z ogledom za nazaj, a kljub temu imate nekakšno priložnost, da molite in da vsaj slišite Božjo besedo aktualne nedelje.)